Dalmagic "A" litter

Първото кучило Dalmagic се появи на 12.09.2009 година.
Две момичета- Dalmagic Absolute Winner(liver) и Dalmagic Ace of Cake (black)

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни