Baer test/Тест за глухота

Още едни прекрасни новини в развъдника.
на 01.05.2014 година в Пловдив бе изследвано цялото кучило за глухота.
С голяма радост ви съобщаваме, че всичките ни бебета са двустранно чуващи.

We are happy to announce the results of BAER TEST today
All babies are bilateral hearing 
We are so happy and proud of
mum Dalmagic Ace of Cake and dad Just Coffee Amaranth Like a Magic!
*inbreeding
Bad & Mad Serbian Sensation in Raul - III/III
Sweet Emotion Pantera Unica - III/III
Spotnik's Quick Quackery - V, V-VБебетата на 1 месец/ The babies- 1 month old

Честит един прекрасен месец на всички 8 бебета от развъдник Далмаджик!
Всички бебета са прекрасни и се чувстват добре!
Нямаме в кучилото сини очи, нито вродени петна!
На 1 май ни предстои и теста за слуха!

Снимки на момичетата!
Снимки на момчетата!

Happy a wonderful 1 month for all 8 babies in  kennel Dalmagic!
All babies are beautiful and feel good, strong and health!
Out of the litter blue eyes and patch!
On May 1 we are and test your hearing!

Pictures of the girls!
Pictures of the boys!P1210110

B litter/ Б кучило

брдни с бебета


My precious Brandy today gave birth to ten lovely babies (5 girls 5 boys without patching) but unfortunately two of our girls went to a better place. Goodbye two wonderful little spots. The other eight are healthy, strong and beautiful small white angels. I can not describe my joy. Thanks a lot to the vet Ekatеrina Simeonova and Mladen Yordanov, for help and great support, thanks a lot to Vesselin (my boyfriend), so it is always with me. Thank you for the most wonderful feeling in the world. Тhe babies was born in 27.03.2014.

Dalmagic Ace of Cake is a champion of 8 countries and a mother of our B litter
For a dad we choose still young Just Coffee Amaranth Like a Magic,who although has proven to be a champion has excellent results from international dog shows.
What led us to meet in a parental couple just these two dogs ? Brandy and Amaranth have wonderful heads - very properly formed and proportional . Both have long elegant necks , level topline , well angulated front and hind legs - scars that want to consolidate in the offspring . In this regard, we aim to achieve in the offspring greater bone density and better expressed forbrust ( forechest ) . We hope to achieve this thanks to the great ancestors of Brandy and Amaranth which involve genealogies . We made a deliberate inbreeding V-V-V belt in great Spotnik's Quick Quackery, who is the father of two-time World Champion , European Champion , Winner ofCrufts ( the most prestigious event Kennel worldwide ) Spotnik Special Selection ( Norway). He in turn was the father of INT. CH. Bad Mad Serbian Sensation In Raul ( Sweden - Norway) - inbreeding in III-III zone . All three grandparents are very harmonious and make a strong impression with its beauty . In III- III made inbreeding and INT.CH. Sweet Emotion Panthera Unica ( Sweden , Slovenia) , the mother of world champion from 2013 Divalinor Count of Gold - father of Brandy . It is the ancestor of many breed champions in Bulgaria .

    На 27 март 2014 година на бял свят се появиха бебетата от кучило Б в развъдник Далмаждик. 5 момичета и 5 момчета, за наше съжаление две от момиченцата починаxa час след раждането, въпреки опитите ni да ги задържим.
    Гордитте родители са:
баща: Just Coffee Amaranth Like a Magic- Amaranth
майка: INT CH BG JCH, CH BG,GR,SRB,RO,MNG,MK,CY CLUB WINNER SRB 2013 Dalmagic Ace of Cake
    Dalmagic Ace of Cake INT.CH. Dalmagic Ace of Cake (Бренди), шампион на 8 държави, е майка на “Б“-кучилото в “Dalmagic". За татко избрахме все още младия Just Coffee Anaranth Like A Magic (Амарант), който въпреки, че все още не се е доказал като шампион, има отлични оценки от междунарoдни киноложки изложби.

    Какво ни накара да съберем в родителска двойка точно тези две кучета? 

Бренди и Амарант имат прекрасни глави - изключително правилно оформени и с правилни пропорции. И двамата са с дълги елегантни шии, равна горна линия и добре заъглени предни и задни крайници - белези, които искаме да затвърдим в потомството. С тази връзка целим да постигнем в потомството по-голяма плътност на костите и по-добре изразен форбруст (предгърдие). Надяваме се това да постигнем благодарение на великите предци на Бренди и Амарант, които носят в родословията си. Направихме умишлен инбридинг V-V-v пояс по великият Spotnik's Quick Quackery, който е баща на двукратния Световен шампион , Европейски шампион, Победител от Кръфтс (най- престижното киноложко събитие в целия свят) Spotnik Special Selection (Норвегия). Той от своя страна е баща на INT. CH. Bad Mad Serbian Sensation In Raul (Швеция-Норвегия) - инбиндиран в III-III пояс. И тримата прародители са изключително хармонични и правят силно впечатление с красотата си. В III-IIIе направен инбридинг и по INT.CH. Sweet Emotion Panthera Unica (Швеция-Словения), която е майка на Световния шампион от 2013 г. Divalinor Count of Gold - баща на Бренди. Тя е родоначалник на много далматини-шампиони в България.

*inbreeding

Bad & Mad Serbian Sensation in Raul - III/III
Sweet Emotion Pantera Unica - III/III
Spotnik's Quick Quackery - V, V-V

Нов интер шампион/New Inter Champion

Отново голям успех за развъдник Dalmagic!
Divalinor Have a Spell е новият Интер Шампион в развъдника.
Честито!
10151979 630021637070968 8517245758834989879 n

Най- красива Коледна снимка

Благодарим на всички приятели които подкрепиха нашия ангел Бренди да спечели приза за Най-хубава коледна снимка на страхотната шведска марка Husse Bulgaria!
312732 1619849433197 1594304286 n

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries